Pompa zatapialna

pompy-flygt

Różne rodzaje pomp zatapialnych – producent Flygt

 

Pompa zatapialna (inaczej pompa zanurzeniowa) to napędzana elektrycznie pompa z hermetycznie zamkniętym silnikiem w jednej obudowie. Cały zespół jest zanurzony w płynie przeznaczonym do pompowania. Silnik i łożyska chronione są poprzez zastosowanie trwałych uszczelnień mechanicznych. Zanurzeniowa obudowa pompy może być wykonana z różnych rodzajów metali, takich jak: żeliwo, stal nierdzewna, lub polimery – w zależności od wymagań i występujących warunków pracy. Pompy zatapialne mogą pompować zarówno czystą wodę jak również wodę z bardzo dużą ilością cząstek stałych np. żwiru, czy piasku. Pompy zatapialne mogą być wyposażone w wyłącznik pływakowy – pozwala on automatycznie wyłączyć pompę, gdy poziom pompowanej cieczy spadnie poniżej wymaganego. Do zalet pompy zatapialnej w stosunku do pompy o tradycyjnej konstrukcji należy wyeliminowanie ryzyka występowania zjawiska kawitacji, większa wydajność działania, lepsze chłodzenie, prostota i niższe koszty montażu.

 

Korzyści

Wyeliminowanie zjawiska kawitacji

Możliwość umieszczenia pompy bezpośrednio w pompowanym medium oznacza, że pompa jest położona znacznie niżej niż analogiczna pompa stacjonarna. To duża zaleta, gdyż umożliwia to wyeliminowanie negatywnego zjawiska kawitacji, które powoduje szybkie niszczenie wirnika i innych elementów ruchomych pompy.

 

Większa wydajność działania

Pompy zatapialne wypychają płyny, podczas gdy pompy strumieniowe je zasysają. Z samej zasady działania pompy zatapialnej wynika ich charakterystyczna cecha większej wydajności.

 

Lepsze chłodzenie

Wykorzystanie jako chłodzonego medium – pompowanej cieczy zamiast powietrza znacznie zwiększa skuteczność zachodzącej wymiany ciepła. Ciecz jest znacznie lepszym przewodnikiem ciepła niż powietrze.

 

Łatwość montażu

Pompy zatapialne nie są wymagające w aspekcie warunków pracy. Szczególnie w przypadku pomp odwadniających, czy pomp głębinowych, wystarczy po prostu pompę zanurzyć i rozpocząć pompowanie.

 

Zastosowania

Pompy zatapialne znajdują zastosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach. Jednostopniowe pompy zatapialne służą do odwadniania, pompowania ścieków, ogólnego pompowania przemysłowego i pompowania szlamu. Pompy zatapialne wielostopniowe są najczęściej wykorzystywane do poboru wody pitnej (pompy głębinowe) lub w szybach naftowych.

 

Dobór pomp

 • Oczekiwana wydajność – wyrażona w litrach/min lub m³/h
 • Oczekiwana wysokość podnoszenia – wyrażona w metrach
 • Długość przewodów tłocznych
 • Rodzaj pompowanego medium:

– Czy ciecz zawiera cząstki stałe ścierne jak żwir, piach?

– Czy ciecz zawiera większe elementy stałe (biologiczne lub bytowe jak kawałki mięsa, kości, torebki, szmaty, bandaże, papier, włókna materiałowe)?

– Jaka jest temperatura i pH pompowanej cieczy?

 • Czy urządzenie będzie pracować w strefie zagrożenia wybuchem (Ex)

 

Rodzaje pomp zatapialnych

Branże stosujące pompy zatapialne

 • Gospodarka komunalna – pompowanie ścieków nieoczyszczonych, ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, usuwanie osadu z piaskowników
 • Górnictwo – hydrotransport urobku, pompowanie wody zasolonej, pompowanie odwadniające
 • Kopalnie kruszyw – hydrotransport żwiru, piasku, kamieni, pompowanie odwadniające
 • Energetyka – hydrotransport żużlu i popiołu, pompowanie wody chłodniczej
 • Hutnictwo –pompowanie wody ze zgorzeliną
 • Rolnictwo – fermy drobiu, hodowla świń – pompowanie ścieków, gnojowicy
 • Przetwórstwo rolne – pompowanie ścieków
 • Cukrownictwo – hydrotransport buraków, pompowanie ścieków
 • Budownictwo – pompowanie odwadniające
 • Straż pożarna, służby utrzymania ruchu – pompowanie odwadniające, pompowanie wód burzowych
 • Klienci indywidualni – oczyszczalnie i przepompownie przydomowe