Mieszadło Flygt 4600

 

Mieszadło Flygt 4600 – kompaktowe i uniwersalne

Mieszadła Flygt serii 4600 – to kompaktowe i niezawodne mieszadła o bardzo szerokim zakresie zastosowań. Ze względu na małe rozmiary i wysoce niezawodną konstrukcję mogą być stosowane w każdym zbiorniku, gdzie konieczne jest skuteczne mieszanie różnych cieczy i/lub ciał stałych. Łatwość aranżacji i umiejscowienia w zbiorniku powoduje, że dzięki mieszadłom kompaktowym Flygt bardzo efektywnie można uzyskać ruch cieczy w całej jej objętości. Flygt 4600 to ekonomiczny wybór dla każdego kształtu i wielkości zbiornika. Mieszadła Flygt 4640 oraz pozostałe kompaktowe mieszadła bez problemu mieszają zarówno ciecze bardzo gęste, lepkie, jak również o dużej zawartości materiałów włóknistych. Niskie koszty zakupu, sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne i prostota obsługi powodują, że mieszadła kompaktowe serii Flygt 4600 stanowią bardzo częsty wybór użytkowników w oczyszczalniach ścieków, przemyśle oraz rolnictwie.

 

 

mieszadlo-flygt-4600-kompaktowe

Mieszadło Flygt 4680 z pierścieniem

 

Najważniejsze zalety mieszadeł kompaktowych Flygt:

 • Wysoka skuteczność mieszania
 • Małe gabaryty = oszczędność miejsca
 • Wysoka sprawność działania
 • Łatwe mieszanie cieczy z materiałami włóknistymi
 • Łatwe mieszanie cieczy bardzo lepkich lub gęstych
 • Trwała niezawodna konstrukcja
 • Niskie koszty eksploatacyjne
 • Prostota obsługi

flygt-4660-mieszadlo-kompaktowe

Flygt 4660 – mieszadło kompaktowe

Zastosowania serii Flygt 4600:

 • Oczyszczalnie ścieków (osad czynny, przefermentowany, napowietrzanie)
 • Osadniki wstępne, pompownie, piaskowniki
 • Zbiorniki magazynowe osadu
 • Wanny hartownicze
 • Komory mieszania pulpy papierniczej
 • Przemysł spożywczy i chemiczny
 • Mieszanie gnojówki – hodowle zwierząt

Dopracowana, niezawodna konstrukcja

Mieszadła kompaktowe Flygt 4600 są wykonane z wysokiej jakości materiałów, oraz wyposażone w proste i niezawodne rozwiązania techniczne, co przesądza o ich długiej, bezawaryjnej pracy.

 

flygt-4640-konstrukcja

Mieszadło kompaktowe Flygt 4650 – przemyślana konstrukcja

Silnik z efektywnym odprowadzaniem ciepła

W mieszadłach Flygt 4600 zastosowano silnik indukcyjny, klatkowy napędu bezpośredniego. Silnik w mieszadle kompaktowym Flygt 4630, jak również w pozostałych modelach serii, został zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne chłodzenie. Uzwojenia stojana zostały zaimpregnowane w żywicy​ i mogą pracować w temperaturze do 180oC tj. spełniają warunki klasy izolacji H. Umożliwia to długotrwałą, bezawaryjną pracę w trudnych warunkach – bez ryzyka uszkodzenia silnika.

mieszadlo-flygt-stojan-z-silnikiem-klasy-h

Stojan mieszadła Flygt – izolacja klasy H

Przepust kablowy

Przepust kablowy jest w pełni wodoszczelny. Dzięki zastosowaniu tulei uszczelniającej i funkcji odciążenia kabla zasilającego wyeliminowane zostało ryzyko jego odkształcania, bądź uszkodzenia, co podwyższa poziom bezpieczeństwa pracy mieszadła.

 

Wirnik

Dzięki zastosowaniu wirnika śmigłowego o podwójnej krzywiźnie oraz cienkim profilu uzyskano maksymalną dostępną sprawność mieszadła. Dodatkowo wirnik jest dostępny z łopatkami o różnych kątach nachylenia. Szeroka konstrukcja piasty odchyla przepływ przy przepływie cieczy z dużą ilością materiałów włóknistych, co eliminuje zatykanie się mieszadła.

mieszadlo-flygt-uklad-hydrauliczny

Wirnik o wysokiej sprawności – odporny na zatykanie

Pierścień strumieniowy

W celu dodatkowego zwiększenia sprawności można zastosować pierścień strumieniowy. Pierścień dzięki dodatkowemu kształtowaniu profilu przepływu pozwala na zwiększenie sprawności do 15% w cieczach o standardowej lepkości, zaś powyżej 15% w cieczach bardzo lepkich. Umożliwia to jeszcze bardziej zwiększenie wydajności mieszania, przy obniżonych kosztach zużycia energii.

mieszadlo-flygt-pierscien-strumieniowy

Pierścień strumieniowy – sprawność wyższa o 15%

Czujniki termiczne i przecieku

Wbudowane w uzwojenia stojana czujniki zapobiegają przegrzaniu izolacji. W przypadku przewyższenia dopuszczalnej temperatury mieszadło automatycznie wyłączy się. Dodatkowo opcjonalnie mieszadło może być wyposażone w czujniki przecieku.

 

Łożyska

Bardzo trwałe łożyska dobierane do ciągłej pracy mieszadeł. Wał podparty jest na łożysku głównym, umiejscowionym od strony wirnika oraz na podwójnym łożysko zlokalizowanym na drugim końcu wału.

 

Komora olejowa

Duża pojemność komory olejowej zapewnia skuteczne smarowanie oraz chłodzenie uszczelnienia. Przedłuża to żywotność uszczelnienia oraz łożysk. Dodatkowo duża pojemność komory olejowej pozwala na wydłużenie okresów pomiędzy przerwami serwisowymi przeznaczonymi na uzupełnianie oleju. W celu ułatwienia procedur serwisowych korki zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający wlewanie oleju bez demontażu wirnika.

 

Trwałe uszczelnienia – Active Seal

Zastosowane uszczelnienia Plug-in, ze względu na swoją budowę, eliminują niebezpieczeństwa wynikające z niepoprawnej instalacji. W uszczelnieniu Plug-in wykorzystano system Active Seal tj. aktywny, podwójny system uszczelnienia. Aktywny system Active seal obejmuje wewnętrzne uszczelnienie, które działa na zasadzie mikro pompy – chroniąc bezpośrednio silnik. Zewnętrzne uszczelnienie zapobiega przeciekom do samej komory buforowej. To bardzo skuteczne połączenie uszczelnienia zewnętrznego z wewnętrznym wpływa na dłuższą żywotność mieszadła, wyeliminowanie awarii, postojów i nieprzewidzianych napraw.

mieszadlo-flygt-system-uszczelnien-active-seal

Uszczelnienie Plug-in z systemem Active Seal

 

Materiały

Wszystkie elementy mieszadła mające kontakt z cieczą są produkowane jako odporne na korozję. Główne podzespoły w całości wykonane są ze stali nierdzewnej.

 

Silnik LSPM

Silnik LSPM o rozruchu bezpośrednim wzbudzany magnesem trwałym może być opcjonalnie dostarczony dla mieszadła Flygt 4650. Rozwiązanie takie łączy zalety synchronicznego silnika wzbudzanego magnesem trwałym z bezpośrednim rozruchem silnika indukcyjnego. W efekcie możliwie jest uzyskanie oszczędności zarówno na etapie zakupu okablowania i systemów zasilających, jak również w trakcie eksploatacji. Poziom redukcji kosztów za energię elektryczną wynosi do 20% w stosunku do standardowych silników indukcyjnych.

 

flygt-4650-silnik-lspm
Flygt 4650 – porównanie silnika indukcyjnego i LSPM

Wykonanie specjalne

Mieszadła kompaktowe Flygt 4610, 4620, 4630, 4640, 4650 oraz 4660, 4670 i 4680 są dostępne również w wykonaniu przeciwwybuchowym – przeznaczone do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

ex-d

Sposoby podłączenia mieszadeł kompaktowych Flygt 4600

Instalacja z prowadnicą

mieszadlo-zatapialne-instalacja-z-prowadnica

Do opuszczania i podnoszenia mieszadła wykorzystuje się prowadnicę. Prowadnica jest umieszczona przy ścianie zbiornika.

Instalacja na dnie zbiornika

mieszadlo-zatapialne-instalacja-na-dnie

Mieszadło jest montowane do podstawy przymocowanej do dna zbiornika. Sposób mocowania dedykowany do płytkich zbiorników.

Instalacja na kołnierzu

mieszadlo-zatapialne-instalacja-na-kolnierzu

Kołnierz adaptacyjny jest wbudowany w otwór inspekcyjny zbiornika.

Instalacja na wsporniku

mieszadlo-zatapialne-instalacja-na-wsporniku

Mieszadło jest montowane na belce wspornikowej. Belka wspornikowa jest przymocowana do krawędzi zbiornika.


Moce znamionowe i wielkości

Mieszadła kompaktowe Flygt 4600 są dostępne w szerokim zakresie dostępnych mocy oraz wielkości wirnika. Oferta mieszadeł kompaktowych obejmuje osiem różnych modeli: od Flygt 4610, poprzez najbardziej popularne modele 4640 i 4650, skończywszy na największym modelu Flygt 4680. Dzięki zastosowaniu wirników z łopatkami o różnym kącie zamocowania użytkownik uzyskuje szerokie możliwości konfiguracji, nawet w zbiornikach o niekorzystnej geometrii.

ModelMoc [kW]Siła ciągu [N]Wirnik śr. [m/cal]
46100,9100-2000,210 (8,3)
46201,5100-3000,210 (8,3)
46301,5200-5000,368 (14,5)
46402,5200-8000,368 (14,5)
46503,7800-13000,580 (22,8)
46605,5800-19000,580 (22,8)
7,5800-2200
467010800-28000,580 (22,8)
131400-38000,766 (31,6)
468018,51400-53000,766 (31,6)
251400-6400
4650 LSPM5,0900-14000,580 (22,8)
7,0900-2000

Wyposażenie opcjonalne

Przedłużony pierścień strumieniowy

Aby zwiększyć skuteczność chłodzenia stosuje się przedłużoną wersję pierścienia strumieniowego. Przedłużony pierścień strumieniowy szczególnie uzasadnia się w przypadku mieszania cieczy lepkich i jednocześnie gorących.

 

flygt-mieszadlo-przedluzony-pierscien-strumieniowy

Przedłużony pierścień strumieniowy – dla jeszcze skuteczniejszego chłodzenia

Osłona antywirowa Vortex

Osłona antywirowa eliminuje przenoszenie wirów z powierzchni cieczy na wirnik mieszadła. Dzięki temu strumienie mieszanej cieczy nie poruszają się w przeciwprądzie, co zapewnia optymalny warunki hydrauliczne dla pracy mieszadła i najwyższą sprawność procesu mieszania. Osłonę antywirową rekomenduje się do zastosowania w bardzo płytkich zbiornikach lub w sytuacji, gdy mieszadło jest umieszczone bardzo blisko powierzchni mieszanej cieczy.

 

flygt-mieszadlo-oslona-antywirowa-vortex

Osłona antywirowa Vortex – do płytkich zbiorników

Wirnik z żeliwa wysokochromowego

W przypadku mieszania cieczy o wysokiej zawartości twardych cząstek stałych o dużej ścieralności zaleca się zastosowanie wirnika o zwiększonej odporności na ścieranie. Takie cechy posiada wirnik wykonany ze stopu żeliwa o dużej zawartości chromu.

 

flygt-mieszadlo-wirnik-zeliwny

Wirnik żeliwny – duża odporność na ścieranie

Uszczelnienia z węglika krzemu (RSiC)

Dedykowany do zastosowania w cieczach zawierających chlorki i kwasy. Zapewnia bardzo wysoką odporność na ścieranie, przy jednoczesnej odporności na korozję chemiczną.

 

Wersja do cieczy gorących

Wykonanie specjalne do zastosowania w przypadku mieszania cieczy gorących. Maksymalna temperatura zastosowania do 90°C.

 

Czujniki przecieków

Pozwalają wykryć najmniejszy przeciek zarówno w komorze olejowej, jak również w komorze silnika.

 

czujnik-przeciekow

Czujnik przecieków

Flygt MiniCAS – przekaźnik kontrolny

Przekaźnik kontrolny zapewnia prostą i szybką informację o stanie pracy mieszadła. Kontroluje zarówno czujniki przecieków, jak również czujniki termiczne oraz stan zasilania mieszadła.

 

flygt-minicas-przekaznik-kontrolny

Flygt MiniCAS – kontrola warunków pracy

Kable specjalne

Kable odporne na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych, kwasów i zasad, substancji żrących.

 

SUBCAB

Wytrzymały, bardzo trwały gumowy kabel zasilający dedykowany do zasilania mieszadeł i pomp zatapialnych.

 

SUBCAB ekranowany

Kable SUBCAB dodatkowo ekranowany – odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Dedykowany do zasilania urządzeń z falownikiem.

 

Anody cynkowe

Dodatkowy zestaw anod cynkowych zapewnia ochronę mieszadła przed korozją w warunkach użytkowania w wodzie morskiej o dużym zasoleniu.

Dostępne modele mieszadeł kompaktowych Flygt

Flygt 4610

SR 4610.410

Dane techniczneSR4610.410. SFSR4610.410. SJ
Zasilanie400V / 3~ / 50Hz400V / 3~ / 50Hz
Moc [kW] / Prąd nom. [A]0,9 / 2,00,9 / 2,0
Masa [kg]2225
Prowadnica [mm]50x5050x50
Kąt łopat wirnika
Numer4610 410 05774610 410 0642

Zapytaj o cenę

Flygt 4620

SR 4620.410

Dane techniczneSR4620.410. SFSR4620.410. SJ
Zasilanie400V / 3~ / 50Hz400V / 3~ / 50Hz
Moc [kW] / Prąd nom. [A]1,5 / 3,81,5 / 3,8
Masa [kg]2224
Prowadnica [mm]50x5050x50
Kąt łopat wirnika15°15°
Numer4620 410 17814620 410 1780

Zapytaj o cenę

Flygt 4630

SR 4630.412

Dane techniczneSR4630.412. SFSR4630.412. SJ
Zasilanie400V / 3~ / 50Hz400V / 3~ / 50Hz
Moc [kW] / Prąd nom. [A]1,5 / 4,21,5 / 4,2
Masa [kg]5562
Prowadnica [mm]50x5050x50
Kąt łopat wirnika
Numer4630 412 00054630 412 0006

Zapytaj o cenę

Flygt 4640

SR 4640.412

Dane techniczneSR4640.412. SFSR4640.412. SJ
Zasilanie400V / 3~ / 50Hz400V / 3~ / 50Hz
Moc [kW] / Prąd nom. [A]2,5 / 7,02,5 / 7,0
Masa [kg]6370
Prowadnica [mm]50x5050x50
Kąt łopat wirnika11°11°
Numer4640 412 00054640 412 0004

Zapytaj o cenę

Flygt 4650

SR 4650.412

Dane techniczneSR4650.412. SFSR4650.412. SJ
Zasilanie400V / 3~ / 50Hz400V / 3~ / 50Hz
Moc [kW] / Prąd nom. [A]5,5 / 175,5 / 17
Masa [kg]149172
Prowadnica [mm]100x100100x100
Kąt łopat wirnika11°
Numer4650 412 00064650 412 0007

Zapytaj o cenę

Większe modele tj. Flygt 4660, 4670, 4680 są dostępne na indywidualne zamówienia.

 

Chcesz zastosować inny rodzaj mieszadła z rodziny Flygt?

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 • poznać aktualną cenę mieszadeł Flygt
 • dowiedzieć się więcej o parametrach technicznych i zastosowaniach
 • poradzić się w kwestiach użytkowania lub modernizacji mieszadeł

Skontaktuj się z nami.