Zastosowania generatorów podchlorynu OSEC:

Generatory podchlorynu sodu OSEC mają szereg istotnych zalet w stosunku do wykorzystania handlowego roztworu podchlorynu sodu. Najważniejsze z nich to: większe bezpieczeństwo, pełna automatyzacja procesu, wyeliminowanie uciążliwego transportu i magazynowania. W przypadku produkcji podchlorynu przy pomocy generatora potrzebujemy wyłącznie łatwo dostępnej i bezpiecznej soli kuchennej oraz energii elektrycznej. Sól kuchenna jest zamieniana elektrolitycznie na roztwór podchlorynu bezpośrednio w miejscu stosowania. Dzięki temu nie występuje niekorzystne zjawisko utraty cech biobójczych dezynfektanta – roztworu podchlorynu sodu. Powoduje to ciągły wzrost zainteresowania ze strony użytkowników tym właśnie sposobem przygotowania chloru do dezynfekcji. Produkcja podchlorynu na miejscu to interesująca propozycja dla: stacji uzdatniania wody pitnej i technologicznej, basenów, kąpielisk, użytkowników przemysłowych, szpitali, ale także dla użytkowników indywidualnych.

 

Dowiedz się więcej:

Dlaczego produkcja podchlorynu generatorem jest lepszym rozwiązaniem?

 

Rekomendowane zastosowania generatorów podchlorynu sodu:

 • Instalacje uzdatniania wody w obszarach gęsto zaludnionych i miejskich
 • Dezynfekcja ścieków w obszarach gęsto zaludnionych i miejskich
 • Gdy konieczne jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • Gdy konieczna jest automatyzacji procesu
 • Gdy chcemy ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne (szybki rozpad podchlorynu)
 • Gdy występują problemy z magazynowaniem chloru / podchlorynu
 • W przypadku instalacji dozujących chlor sporadycznie (tylko gdy występuje skażenie)
 • W przypadku zużywania dużych ilości chloru / podchlorynu
 • Gdy chcemy ograniczyć koszty eksploatacyjne

Generatory podchlorynu OSEC
OSEC AOSEC B
osec-aosec-b
Małe ilościŚrednie i duże ilości
baseny
kąpieliska
parki wodne
oczka kąpielowe
jacuzzi
sauny
wellness
hotele
kurorty
senatoria
SPA
stacje uzdatniania wody pitnej
stacje uzdatniania wody technologicznej
systemy dezynfekcji ścieków
przemysł spożywczy
fermy drobiarskie
chlewnie
sortownie owoców
przemysł chemiczny
przemysł papierniczy
przemysł włókienniczy
szpitale
elektrociepłownie


Generatory OSEC od Evoqua

Firma Trojden jako przedstawiciel i dystrybutor firmy Evoqua (dawniej Wallace & Tiernan) oferuje automatyczne generatory podchlorynu OSEC (On Site Electrolityc Clorination). Generatory podchlorynu sodu OSEC to obecnie najbardziej bezpieczne i najtańsze źródło podchlorynu sodu. Elektrolizery OSEC posiadają bardzo prosty i niezawodny automatyczny układ dozowania roztworu podchlorynu, dopasowujący ilość produkowanego, aktywnego roztworu do faktycznie występujących potrzeb w instalacji. Producentem OSEC jest firma Evoqua (dawniej Wallace@Tiernan) symbol najwyższej jakości w zakresie urządzeń do dezynfekcji wody. Generatory firmy Evoqua pracują na całym świecie w najbardziej wymagających aplikacjach – zawsze niezawodnie i bezpiecznie.

 

generator-podchlorynu-sodu-osec-b-pack-1000

Generatory podchlorynu OSEC

 


Cechy generatorów OSEC

Generatory podchlorynu sodu OSEC to produkty o najwyższych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie użytkowania. Wyróżniają się wśród innych generatorów w kilku aspektach. Przede wszystkim to trwałość i niezawodność rozwiązań firmy Evoqua. Producent OSEC ma kilkadziesiąt lat praktycznych doświadczeń pracy generatorów w największych stacjach uzdatniania wody i tysiącach różnorodnych aplikacji na całym świecie. OSEC to rozwiązania dojrzałe technicznie, sprawdzone i zweryfikowane długimi latami pracy u wymagających klientów. Generatory OSEC są trwalsze, bardziej sprawne i bezpieczniejsze niż inne dostępne na rynku rozwiązania.

 

Generatory OSEC – główne cechy

 • Całkowite zużycie soli
 • Najczystsza możliwa postać podchlorynu – wyeliminowanie tworzenia bromianów i chloranów
 • Wysoka sprawność energetyczna procesu
 • Powłoka ochronna anody i katody
 • Automatyczny system czyszczenia elektrod
 • Bardzo długi okres użytkowania
 • Zwarta zabudowa
 • Pełna automatyzacja procesu
 • Prostota obsługi
 • Najwyższe dostępne bezpieczeństwo
 • Różne wydajności – dla różnych użytkowników i wielkości potrzeb

 


Zasada działania generatora podchlorynu OSEC

W generatorze jako wsad do produkcji podchlorynu wykorzystywana jest sól kuchenna. Po rozpuszczeniu soli do roztworu solanki podlega ona elektrolizie. Rozpuszczony w wodzie chlorek sodu (solanka) pod wpływem działania prądu ulega rozkładowi na chlor, wodorotlenek sodu oraz wodór. Rozcieńczony powietrzem wodór jest wydmuchiwany na zewnątrz do atmosfery, zaś wodorotlenek sodu w reaktorze łączy się z chlorem tworząc elektrolityczny podchloryn sodu. W celu uzyskania wysokiej sprawności procesu zużyta na elektrolizę energia jest odzyskiwana przy wykorzystywaniu wymienników ciepła. W generatorach OSEC obie elektrody: anoda i katoda pokryte są specjalną powłoką ochronną. Dodatkowo elektrody wyposażone są w system czyszczenia elektrod. OSEC jest wyposażony w automatyczny system kontrolno-dozujący. Gotowy podchloryn sodu w postaci elektrolitu jest pompowany przez pompy dozujące. Ilość podawanego podchlorynu jest dostosowywana przez zawory dozujące oraz urządzenia pomiarowe – które stanowią część sterowania i automatyki urządzenia. Warto również podkreślić, że generatory OSEC, w porównaniu z innymi dostępnymi rozwiązaniami technicznymi na rynku, w szczególności z produkcją wielkoprzemysłową związków chloru, dostarczają najczystszą dostępną postać podchlorynu sodu – bez zawartości szkodliwych bromianów i chloranów.

Proces przygotowania podchlorynu

Produkcja podchlorynu sodu odbywa się według następującego schematu technologicznego:

 • Sól do produkcji jest wprowadzana do zbiornika solanki – zazwyczaj bezpośrednio z samochodu dostawczego. Najczęściej utrzymuje się 30-dniowy zapas soli z jego odnawianiem co kolejne 10 dni.
 • Woda pitna jest wprowadzana do zmiękczacza – w celu zredukowania jej twardości do poziomu poniżej (17 mg/L)
 • Zmiękczona woda jest wprowadzana do zbiornika solanki w celu utrzymywania wymaganej ilości i nasycenia roztworu solanki
 • Nasycony roztwór solanki jest pompowany ze stałą prędkością do elektrolizera
 • Zmiękczona woda jest doprowadzana do elektrolizera w celu rozcieńczenia roztworu solanki do optymalnego poziomu
 • Płynna mieszanina gazów składająca się z 0,8% podchlorynu sodu i wodoru jest wytwarzana i przekierowywana do zbiornika gotowego podchlorynu
 • Powietrze jest wdmuchiwane do zbiornika podchlorynu z prędkością dobraną tak, aby rozcieńczyć wodór poniżej 25% dolnej granicy wybuchowości, a następnie wydmuchać nieszkodliwą mieszaninę wodoru do atmosfery. Stosowane są dmuchawy rezerwowe i podstawowe.
 • Gotowy roztwór podchlorynu sodu o stężeniu 0,8% jest przechowywany w zbiorniku podchlorynu sodu – standardowo 1-dniowe zużycie

Generator OSEC B-PAK

Generator podchlorynu sodu OSEC B-PAK to kompletny moduł typu “skid” (na ramie) wytwarzający podchloryn sodu o stężeniu aktywnego chloru na poziomie 0,8% w procesie elektrolizy solanki. Zmontowany i sprawdzony fabrycznie generator podchlorynu w postaci zunifikowanego gotowego modułu znacząco ułatwia prace montażowe i uruchomienie instalacji. Przemyślana i specjalnie zaprojektowana konstrukcja zestawu pozwala na łatwy dostęp do komponentów, wymianę elementów, działania serwisowe. Prace instalacyjne zostały w przypadku OSEC B-PAK zminimalizowane i sprowadzają się wyłącznie do wprowadzenia modułu do pomieszczenia oraz podłączenia przyłączy i energii elektrycznej. Wszystkie modele OSEC B-PAK mają identyczne wymiary ramy, niezależnie od ich wydajności. Elementy nie stanowiące zestawu takie jak: zbiornik solanki i zbiornik gotowego roztworu podchlorynu są dobierane indywidualnie, w zależności od specyfikacji i zapotrzebowania klienta.

 

osec-b-pak-generator-podchlorynu

Generator podchlorynu OSEC B-PAK

Najważniejsze korzyści gotowego modułu OSEC B-PAK:

 • Łatwy do umieszczenia w projekcie
 • Bezpieczny i wygodny transport
 • Montaż na zasadzie “włącz i używaj”
 • Łatwy dostęp do komponentów
 • Niskie koszty instalacji i uruchomienia
 • Doskonały przy wymianie lub modernizacji systemu chlorowania
 • Mieści się w standardowym otworze drzwiowym – 90 cm
 • Łatwe zwiększenie wydajności (poprzez dołączenie kolejnego modułu)

OSEC B-PAK
Dezynfektantpodchloryn sodu (NaOCl)
Metoda generacjielektroliza solanki
Substratysól, woda
Stężenie produktu0,8%
Zawartość chloru8 g Cl₂ / litr
Zużycie soli3 kg soli / 1 kg Cl₂
Zużycie energii4,4 kWh / 1 kg Cl₂
Zabudowamoduł wolnostojący w ramie (skid)
Wymiaryszerokość 89 cm
długość 244 cm
wysokość 196 cm
Zastosowaniestacje uzdatniania wody pitnej
stacje uzdatniania wody technologicznej
systemy dezynfekcji ścieków
przemysł spożywczy
fermy drobiarskie
chlewnie
sortownie owoców
przemysł chemiczny
przemysł papierniczy
przemysł włókienniczy
szpitale
elektrociepłownie
ModelWydajność Cl₂
B-Pak 2504,7 kg/h (112,8 kg/d)
B-Pak 5009,5 kg/h (228 kg/d)
B-Pak 100018,9 kg/h (453,6 kg/d)
B-Pak 150028,5 kg/h (684 kg/d)


Generator OSEC A

Generator podchlorynu sodu OSEC A to kompletny kompaktowy moduł typu naściennego wytwarzający podchloryn sodu o stężeniu aktywnego chloru na poziomie 0,8% w procesie elektrolizy nasyconej solanki. Każdy elektrolizer OSEC A jest sprawdzony i skonfigurowany fabrycznie, co upraszcza prace montażowe i uruchomienie instalacji. OSEC A wytwarza podchloryn sodu (HClO) poprzez elektrolizę soli kuchennej. Powstający środek dezynfekcyjny wyróżnia się wysoką czystością, stabilnością i skutecznością dezynfekcji. System OSEC-A zapewnia optymalną wydajność dzięki efektywnemu wykorzystaniu substratu – soli kuchennej. Prosta konstrukcja gwarantuje wysoką niezawodność działania. Prace instalacyjne zostały w przypadku OSEC A zminimalizowane i sprowadzają się wyłącznie do wprowadzenia modułu do pomieszczenia oraz podłączenia przyłączy i energii elektrycznej. Elementy nie stanowiące zestawu takie jak: zbiornik solanki i zbiornik gotowego roztworu podchlorynu są dobierane indywidualnie, w zależności od specyfikacji i zapotrzebowania klienta.

 

generator-podchlorynu-sodu-osec-a

Generator podchlorynu sodu OSEC A

Najważniejsze korzyści gotowego modułu OSEC A:

 • Kompaktowy wymiar
 • Bezpieczny i wygodny transport
 • Montaż na zasadzie “włącz i używaj”
 • Łatwy dostęp do komponentów
 • Niskie koszty instalacji i uruchomienia
 • Doskonały przy wymianie lub modernizacji systemu chlorowania
 • Łatwe zwiększenie wydajności (poprzez dołączenie kolejnego modułu)

OSEC A
Dezynfektantpodchloryn sodu (NaOCl)
Metoda generacjielektroliza solanki
Substratysól, woda
Stężenie produktu0,8%
Zawartość chloru8 g Cl₂ / litr
Zużycie soli3 kg soli / 1 kg Cl₂
Zużycie energii4,4 kWh / 1 kg Cl₂
Zabudowanaścienna
Wymiaryszerokość 50 cm
wysokość 97 cm
głębokość 22 cm
Zastosowaniebaseny
kąpieliska
parki wodne
oczka kąpielowe
jacuzzi
sauny
wellness
hotele
kurorty
senatoria
SPA
ModelWydajność Cl₂
OSEC A-2512 g/h (0,3 kg/d)
OSEC A-5025 g/h (0,6 kg/d)


Chcesz wiedzieć więcej?

 • poznać aktualną cenę generatorów podchlorynu sodu
 • dowiedzieć się więcej o parametrach technicznych i zastosowaniach
 • poradzić się w kwestiach użytkowania lub modernizacji urządzeń

Skontaktuj się z nami.